Våre koronatiltak

  Vi følger retningslinjer fra Helsedirektoratet / FHI, så vi har gjort
en rekke tiltak for å unngå smittespredning av koronaviruset:
 

                        - Vi har fjernet noen stoler på venterommet slik at vi kan overholde avstandsregler (1m).

                        - Vi har fjernet blader/lesestoff på venterommet for å unngå kontaktsmitte.

                        - Vi har utplassert hånddesinfeksjon på venterommet.

                        - Kontaktflater, betalingsterminal og dørhåndtak desinfiseres hyppig.

                        - I tillegg til munnbind og hansker bruker tannlegen nå visir og plastforkle ved               

                          pasientbehandling.

                        - Alle pasienter som kommer til oss skyller med 1% H2O2 før behandling. H202 er en               
                          munnskyllevæske som dreper bakterier og virus.

                        - Vi tar fortrinnsvis imot betaling med kort eller kontaktløst.
 

I forbindelse med økte kostnader på smittevernutstyr og innkjøp av nytt smittevernutstyr, legger vi til et hygienetillegg på kr 50,- ved vanlig undersøkelse. Ved aerosoldannende prosedyrer (boring) er tillegget kr 150,-

 
 
-