Prisliste

Nedenfor følger en liste over vanlige behandlinger:

I forbindelse med økte kostnader på smittevernutstyr og innkjøp av nytt
smittevernutstyr, legges det til et hygienetillegg på kr 50,- ved vanlig undersøkelse.
Ved aerosoldannende prosedyrer (boring) er tillegget kr 150,-