Personvern

For å kunne gi våre pasienter en trygg og forsvarlig tannbehandling, samler
vi inn noe persondata når du oppsøker oss. Vi ber pasienter om:

Navn, fødsels- og personummer, adresse, e-postadresse, telefonnr.

Nye pasienter fyller også ut en egenerklæring om helse ved første besøk.

Nedenfor finner du et PDF-dokument med mer detaljert
informasjon om vår behandling av persondata.