Vangstein, Storrø (pensjonert), Kjeksrud, Strand (gikk av med pensjon mai 2020)

Vangstein, Storrø (pensjonert), Kjeksrud, Strand (gikk av med pensjon mai 2020)